Hello!

Du har nå greid å komme deg inn på Chorus Mixtus’ nettside. Om du ønsker å komme i kontakt med koret eller booke oss til et oppdrag så er det fullt mulig.

LøveData bør ikke forveksles med LovData.