Hello!

Du har nå greid å komme deg inn på Chorus Mixtus’ nettside. Om du ønsker å komme i kontakt med koret eller booke oss til et oppdrag så er det fullt mulig.

LøveData bør ikke forveksles med LovData.

Hello!

Du har nå greid å komme deg inn på Chorus Mixtus’ helt nye side: Løvedata.

En stund fremover kommer vi til å bygge og snekre innhold – men om du ønsker å komme i kontakt med koret eller booke oss til et oppdrag så er det fult mulig.

LøveData bør ikke forveksles med LovData.