Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt gjøren og laden. For informasjon om booking av koret, se her. 

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 476 80 603 (Hilde Skudal, Vise-Præsident)

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Direktionen – Vår 2024

Vise-Præsident: Hilde Skudal
Bobestyrer: Henrik Vanvik-Hovstein 
Trediemand: Simen Anderson 
Skald: Sebastian Søyland
Skabdranker: Jonas Kaas