Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt gjøren og laden. For informasjon om booking av koret, se her. 

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 995 47 136 (Julie Seriana Melhus, Vise-Præsident)

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Direktionen – Vår 2020

Vise-Præsident: Julie Seriana Melhus.
Bobestyrer: Guro Skrindo Pettersen
Trediemand: Håkon Jepsen Vegge
Skald: Halvard Haslestad Skarpmoen
Skabdranker: Jonas Kaas