Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt gjøren og laden. For informasjon om booking av koret, se her. 

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 478 03 234 (Tora Elise Aune, Vise-Præsident)

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Direktionen – Vår 2020

Vise-Præsident: Tora Elise Mårtensson Aune
Bobestyrer: Guro Skrindo Pettersen
Trediemand: Mia Emilie Fagereng
Skald: Ylva Sophie Høsøien
Skabdranker: Jonas Kaas