Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt gjøren og laden. For informasjon om booking av koret, se her. 

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 484 69 614 (Jon Eskil Ramsrud Kindberg, Vise-Præsident)

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Direktionen – Vår 2023

Vise-Præsident: Jon Eskil Ramsrud Kindberg
Bobestyrer: Isabella Victoria Røising 
Trediemand: Simen Anderson 
Skald: Hilde Skudal 
Skabdranker: Ragnhild Bjerke Bjormyr