Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt gjøren og laden. For informasjon om booking av koret, se her. 

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 942 92 515 (Ådne Sinnes, Vise-Præsident)

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Direktionen – Høst 2018

  • Vise-Præsident: Ådne Sinnes
  • Bobestyrer: Sofie Munch-Ellingsen
  • Trediemand: Tora Elise Mårtensson Aune
  • Skald: Maria Mirijanyan
  • Skabdranker: Ylva Høsøien