Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt gjøren og laden. For informasjon om booking av koret, se her. 

E-post: chorusmixtus@juristforeningen.no

Telefon: 484 69 614 (Jon Eskil Ramsrud Kindberg, Vise-Præsident)

Juristforeningen v/Chorus Mixtus
Karl Johansgt. 47
0162 Oslo

Direktionen – Vår 2022

Vise-Præsident: Jon Eskil Ramsrud Kindberg
Bobestyrer: Ylva Høsøien
Trediemand: June Maria Akselsen Engum
Skald: Sigrid Kirkebø Landa
Skabdranker: Remi Strand