Chorus Mixtus er studentkoret på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Du kjenner oss igjen med våre røde strømper, sangerlue og maskotten vår Rex på ryggen.

Choiret ble startet i forbindelse med Justivalen i 1982, jusstudentenes studentfestival, og har vokst seg seg til å bli en tradisjonsrik del av studentlivet ved fakultetet. Vi består i dag av omkring tredve jenter og gutter fra alle deler av jusstudiet.

Chorus er en del av Juristforeningen.

I tillegg til å øve hver mandag arrangerer vi en konsert i semesteret. Der kunne du høre oss synge lystige folketoner, fengende medleyer, sarte ballader, gamle slagere og nye hits. Våren 2023 holder vi konsert 14. april på Frokostkjelleren!

Hvert semester har vi dessuten opptakstur for nye choirister på Juristforeningens hytte; Hoppeseter, samt at vi deltar på Ukene rundt om i landet, ved de ulike Universitet og Høyskoler.

Det er en hel del annen aktivitet med interne fester og turer som til sammen gjør at Choiret er en særdeles sammensveiset gjeng. Blant annet har vi hver høst en stor Årsmiddag der vi treffer «pensjonerte» choirister, og feirer oss selv.

Hvordan bli med i Chorus Mixtus?

Vi har et offisielt opptak i starten av hvert semester. Opptaket består av en kort samtale og en uformell, svært lite farlig, musikalsk opptaksprøve. Ingen forkunnskaper eller tidligere korerfaring er nødvendig! Det er imidlertid en forutsetning at du er student ved Det juridiske fakultetet.